Account Options>

  1. Siti hasmidah Husin
Salinan PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP KEUPAYAAN PENGGUNAAN ICT
Hantar borang
 Kongsi
Sokongan pembaca skrin didayakan.
  • Tunjukkan bar kemajuan di sebelah bawah halaman borang
  • Benarkan satu jawapan sahaja untuk setiap orang (memerlukan log masuk)
  • Rombak susunan soalan
Halaman 1 daripada 5
NO.MATRIK*Diperlukan
 
KUMPULAN*Diperlukan
 

BAHAGIAN A

Baca arahan yang telah diberikan dan tandakan. Dari manakah anda mempelajari aplikasi dibawah?
facebook*Diperlukan
whatapps*Diperlukan
wechat*Diperlukan
blog*Diperlukan
twitter*Diperlukan
instagram*Diperlukan
lain-lain applikasi. Nyatakan*Diperlukan
 
*Diperlukan
Tambah item
Selepas halaman 1
Halaman 2 daripada 5

BAHAGIAN B

Siapakah yang menjadi rujukan anda bila anda menghadapi masalah berkaitan dengan aplikasi di bawah?
facebook*Diperlukan
whatapps*Diperlukan
wechat*Diperlukan
blog*Diperlukan
twitter*Diperlukan
instagram*Diperlukan
lain-lain. Nyatakan*Diperlukan
 
*Diperlukan
Tambah item
Selepas halaman 2
Halaman 3 daripada 5

BAHAGIAN C

mengapakah anda menggunakan applikasi tersebut? (facebook,whatapps,wechat, blog ,twitter, instagram da lain-lain)
Untuk berhubung dengan rakan*Diperlukan
sangat tidak setujusangat setuju
Untuk berhubung dengan ibubapa*Diperlukan
sangat tidak setujusangat setuju
Untuk berhubung dengan guru*Diperlukan
sangat tidak setujusangat setuju
Untuk tujuan pembelajaran*Diperlukan
sangat tidak setujusangat setuju
Tambah item
Selepas halaman 3
Halaman 4 daripada 5

BAHAGIAN D

Apakah faktor yang mempengaruhi anda menngunakan applikasi tersebut? (facebook,whatapps,wechat, blog ,twitter, instagram da lain-lain)
untuk melihat status terkini
sangat tidak setujusangat setuju
rakan anda sering menghantar pesanan
sangat tidak setujusangat setuju
untuk mengelike post
sangat tidak setujusangat setuju
untuk memberi komen pada post rakan anda
sangat tidak setujusangat setuju
untuk melihat berapa bilangan post anda
sangat tidak setujusangat setuju
untuk menunjukkan bahawa anda sering online
sangat tidak setujusangat setuju
Tambah item
Selepas halaman 4
Halaman 5 daripada 5

BAHAGIAN E

Aplikasi sosial yang digunakan dan masa yang diperuntukkan setiap hari
youtube
1 jam5 jam
facebook
1 jam5 jam
whatapps
1 jam5 jam
wechat
1 jam5 jam
blog
1 jam5 jam
twitter
1 jam5 jam
instagram
1 jam5 jam
Tambah item
Halaman Pengesahan
Tunjukkan pautan untuk menyerahkan respons lain
Terbitkan dan tunjukkan pautan awam kepada keputusan borang
Benarkan pemberi respons mengedit respons mereka selepas menyerahkannya
Hantar borang